Kommunföreningen | Sverigedemokraterna Mellerud

Kommunföreningen

Årsmöte Sd Mellerud 2018

Den 17 Februari var det dags för årsmöte.

Den nya styrelsen som valdes ser ut som nedan

Den 2 November 2014 hade vi vårat bildandemöte av Kommunföreningen i Mellerud

Bilder från bildandemötet

mellerud-e1415060526572

Ordförande

Reine Hassel

Vice ordförande ,Sekreterare

Berny Dahlberg

 

Andre vice orförande 

Martin Andersson

Ledamot

Liselott Hassel

Ledamot

Gulnara Mikkola

Ledamot

Tony Andersson

Ledamot

Ulf Rexefjord

Kassör

Gert Lund 

Suppleant

Lillis Grödem

Suppleant

Desiree Kingsson-Edhborg