Hela Sveriges parti | Sverigedemokraterna Mellerud

Hela Sveriges parti

 

Vårt parti

MainLogo1

Vi är det Sverigevänliga alternativet. Vi värnar tidigare generationers arbete och vårdar det som snart ska överlämnas åt nästa. Vi är hela Sveriges parti och vi tror på förändring framåt.

Ja till sammanhållning – nej till splittringspolitik

Sverigedemokraterna ser med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

En stark och gemensamt finansierad välfärd

Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda förutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj. Sverigedemokraterna satsar på välfärden på riktigt.

varken-höger-eller-vänster2

Varken ett höger- eller vänsterparti

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella konservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på vänster/högerskalan och tillhör därför inte heller något av blocken.

                                      

Här kan ni läsa sammanfattningar om vad vi tycker i politiska områden,

för vårt ställningstagande i enskilda frågor tryck här