Richard Jomshof -Vi vill bygga ett traditionellt välfärdssamhälle | Sverigedemokraterna Mellerud

Richard Jomshof -Vi vill bygga ett traditionellt välfärdssamhälle

Vi vill bygga ett traditionellt välfärdssamhälle

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt och nationalistiskt parti. Vårt mål är ett starkt välfärdssamhälle byggt på traditionella värdekonservativa idéer. Vi eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi vill bygga ett samhälle där alla medborgare garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet.

Sverigedemokraterna tror på ett samhälle byggt på lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Vi försöker dessutom ha en pragmatisk hållning i höger- eller vänsterfrågor och vi menar att varje enskild situation och sakfråga måste bedömas för sig.

Sverigedemokraternas nationalism är demokratisk, öppen och icke-rasistisk. Den är också universell i den bemärkelsen att vi tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande frihet och samma rättigheter som vi kräver för vår egen nation.

Allt detta, och mer därtill, står att läsa om i vårt principprogram. Den som vill vara medlem i Sverigedemokraterna måste naturligtvis dela våra värderingar. Man kan inte vara medlem i vårt parti om man är rasist och/eller antisemit. Man kan inte vara medlem i Sverigedemokraterna om man samarbetar med extrema individer och grupper som inte delar våra grundläggande värderingar. När vi upptäcker att det finns medlemmar som inte delar våra grundläggande värderingar, när vi upptäcker att man samarbetar med extrema organisationer, då måste partiet agera. Det är mot bakgrund av detta som de senaste utredningarna och uteslutningarna ska ses. Medlemsutskottet (MU) har utrett totalt 24 personer. Av dessa har några personer valt att förekomma utredningen genom att självmant avsäga sitt medlemskap.

Samtliga av dessa hade konstaterade extremistkopplingar. Det handlar om allt från personer som varit dubbelanslutna i Nordisk Ungdom till personer som i skrift givit uttryck för antisemitiska åsikter. I några fall har MU beslutat sig för disciplinära åtgärder i form av skriftliga varningar, medan andra har friats helt. Av de totalt åtta fall där MU rekommenderade uteslutning beslutade partistyrelsen att utesluta sju personer.

Vad gäller William Hahne och Gustav Kasselstrand är det bevisat att de exempelvis har försvarat och skyddat extrema krafter, att de har samarbetat med samt släppt in och lyft fram extrema krafter i vår rörelse.

Politik handlar om trovärdighet. Om vi ska lyckas med vårt mål att göra Sverige till ett bättre land, måste vi vara trovärdiga. Sverigedemokraterna har valt väg och stakat ut kursen. Vi tänker inte börja gå bakåt och vi tänker inte kompromissa med vår tydliga gränsdragning mot extremism. Vi kan inte ge efter på den trovärdighet vi byggt upp i de här frågorna. I synnerhet inte nu när vi ska börja ta upp kampen med Moderaterna om andraplatsen i svensk politik.

Richard Jomshof

26 Maj 2015

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.