Motion angående Fairtradecertifiering för Melleruds kommun | Sverigedemokraterna Mellerud

Motion angående Fairtradecertifiering för Melleruds kommun

Fairtrade är en märkning för konsumentvaror som syftar till att ge odlare och fabrikanter i utvecklingsländer bättre
villkor. Fairtrade märkningen innehåller bl a kriterier för bättre lönevillkor,minimipriser,långsiktiga handelsavtal mm. När man som konsument väljer dessa varor så bidrar man således till att skapa välstånd i andra,fattigare
länder,. Det är något vi alla kan bidra med i vårt dagliga liv. Men möjligheten finns också för kommuner att
Fairtradecertifiera sig,bli en ” Fairtrade City”.Detta är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis
handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis
handel i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

En kommun som är aktiv förespråkare för detta väcker förövrigt ytterligare medvetenheten kring dessa frågor hos sina invånare,på så vis växer en bra sak ytterligare. Vi Sverigedemokrater anser att detta är berömvärt,att
skapa välstånd i andra länder går helt i linje med vår nationalistiska grundsyn.
Vi föreslår därför att Melleruds kommun kvalificerar sig för denna diplomering,71 kommuner har redan gjort
det,varav flera i vår närhet.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.