Motioner | Sverigedemokraterna Mellerud

Motioner

 • Motion angående Fairtradecertifiering för Melleruds kommun

  Fairtrade är en märkning för konsumentvaror som syftar till att ge odlare och fabrikanter i utvecklingsländer bättre villkor. Fairtrade märkningen innehåller...

  0
  0
 • Förnya Tingshuset

  Motion Tingshus Vi anser att beslut genom acklamation och votering genom handuppräckning och dylikt hör hemma på 1900-talet. Nu...

  0
  0
 • Plats/Resursbristen i äldrevården.

  Motivering till motionen Det har över tid visats sig att kommunen har svårt att tillfredsställa behovet av Platser i äldrevården för de vårdtagare som är dementa. Detta är för oss fullständigt oacceptabelt och ovärdigt. Våra främsta åtaganden i kommunen måste vara att klanderfritt se till behoven hos våra barn och gamla. Dessutom står Mellerud,liksom hela landet inför en demografisk problematik,att andelen äldre av befolkningen ökar alltmer,så problemet lär inte bli mindre i framtiden. Finns alltså all anledning att ta detta på allvar. Med hänvisning till ovanstående föreslås • Att: Det utreds vilka omprioriteringar alt inkomstförstärkningar som kan göras för att skjuta till medel för att lösa problemet. • Att: Det utreds hur samspelet med NU­sjukvården kan förbättras,tar vi ansvaret för tidigt? Utan tillräcklig förvarning?  

  0
  0
 • Motion om utredning av trafikläget runt järnvägsstationen/resecentrum.

  Med anledning av trafikläget till och från resecentrum vill vi i Sverigedemokraterna lämna detta förslag for vidare utredning. Kyrkogatan...

  0
  0
 • Dags att servera våra barn och äldre bästa tänkbara mat

  Dags att servera våra barn och äldre bästa tänkbara mat. Vi i sverigedemokraterna vill gärna se att Melleruds kommun...

  0
  0
 • Motioner

  Förslag Till Motioner Eventuella förslag till motioner presenteras i kronologisk ordning. Det råder sålunda inte någon prioritet mellan förslagen....

  0
  0